Rekomendacje Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL) na temat diagnostyki i postępowania z podwyższonym stężeniem lipoproteiny(a)

Lipoproteina(a) jest zbudowana z cząsteczki LDL oraz specyficznej apolipoproteiny(a). Stężenie Lp(a) we krwi jest w ok. 90% uwarunkowane genetycznie, a głównym czynnikiem genetycznym determinującym poziom Lp(a) jest wielkość izoformy apo(a), którą determinuje liczba powtórzeń domeny KIV2. Wielkość izoformy apo(a) jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia Lp(a) we krwi. Lp(a) jest silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka sercowonaczyniowego. Szacuje się, że podwyższony poziomu Lp(a) ≥50 mg/dl (≥125 nmol/l) występuje u ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie. Natomiast oznaczania poziomu Lp(a) jest wykonywane zdecydowanie za rzadko, także w Polsce, gdzie właściwie dopiero od wytycznych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i pięciu innych towarzystw naukowych z roku 2021 zaczęto wykonywać pomiary Lp(a). Oznaczenie stężenia Lp(a) nie jest łatwe m.in. ze względu na odmienne wielkości izoformy apo(a), jednakże obecnie dostępne certyfikowane testy umożliwiają rozróżnienie osób niskiego i wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z odpowiednią precyzją. W 2022 roku zostały opublikowane przez Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (EAS) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) pierwsze wytyczne dotyczące postępowania u pacjentów z podwyższonymi poziomami lipoproteiny(a). Niniejsze, pierwsze polskie wytyczne są efektem pracy ekspertów dwóch Towarzystw Naukowych i mają na celu przedstawienie jasnych, praktycznych rekomendacji dotyczących oznaczania i postępowania z podwyższonymi stężeniami Lp(a).

Pobierz pełną wersję wytycznych


Wersja polska


Angielska wersja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz również:

Nowy program lekowy B101

Szanowni Państwo,Miło nam poinformować, że dzięki wspólnej pracy Towarzystw Naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego udało się wprowadzić kolejne zmiany do programu lekowego

Czytaj więcej »

Kwestionariusz o wiedzy na temat zapalenia jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, elementów diagnostyki i postępowania w kontekście rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Szanowni Państwo,  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza na temat wiedzy na temat zapalenia jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, elementów diagnostyki i postępowania w kontekście rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego.  https://ptlipid.pl/ankiety/how-important-is-inflammation-as-a-residual-cardiovascular-risk-factor-the-knowledge-perception-and-management/  Wyniki

Czytaj więcej »