Certyfikacja lekarzy Lipidologów przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne – Edycja 2021
Zostań Certyfikowanym Lipidologiem PTL!

Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce na tle Europy i świata? Czyli dlaczego pilnie potrzebujemy lekarzy lipidologów i certyfikowanych centrów lipidologicznych?

 1. Częstość występowania zaburzeń lipidowych w gabinecie lekarza rodzinnego (najnowsze analizy badania LIPIDOGRAM 2015). Skuteczność diagnostyki i leczenia? Rola lekarzy rodzinnych w leczeniu z zastosowaniem nowoczesnych terapii – Jacek Jóźwiak
 2. Zaburzenia lipidowe w Polsce w praktyce kardiologicznej (badanie TERCET, PL-ACS, KOS-ZAWAŁ). Czy na pewno wyniki dotyczące diagnostyki, w tym rodzinnej hipercholesterolemii, a przede wszystkimi leczenia są lepsze? Jakie zalecenia pacjent powinien otrzymać by je zrozumieć i przestrzegać? Mariusz Gąsior 
 3. A jak to wygląda z perspektywy Europy i danych światowych (Badanie Da-Vinci, Odyssey Apprise, analizy NCDRisC oraz GBD). Jaką rolę będzie miała polska (PTL) i europejska (EAS) sieć centrów lipidowych i dlaczego warto się w niej znaleźć – Maciej Banach
 4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć o biomarkerach w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń lipidowych?

 1. Cholesterol LDL – im niżej tym lepiej, im wcześniej, tym lepiej, im dłużej, tym lepiej – czy na pewno mamy dowody na skuteczność i bezpieczeństwo? Co z bardzo ekstremalnie niskim stężeniem cholesterolu LDL w świetle najnowszych badań? Barbara Cybulska
 2. Profil lipidowy – jakie parametry lipidowe oceniamy a jakie powinniśmy oceniać w roku 2021 i dla jakie dla wybranych pacjentów z grup ryzyka będą miały największe znaczenie. Wytyczne PTDL/PTL 2020. Bogdan Solnica
 3. Pacjent ma idealny profil LDL-C, a ma kolejny zawał – zawsze oceniaj ryzyko rezydualne! Znaczenie nie-HDL-C oraz Lp(a). Piotr Jankowski
 4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Wiedza, wiedzą, zobaczmy to na konkretnych przykładach

 1. Pacjent z ekstremalnie niskim LDL-C 16 mg/dl bez leczenia – jak i czy diagnozować i jak i czy leczyć? Maciej Banach
 2. Pacjent z chorobą sercowo-naczyniową i FH, wyjściowe LDL-C 317 mg/dl – czy i jak możemy być skuteczni? Co z nowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia skojarzonego? – Dr Joanna Lewek
 3. Pacjent po OZW z LDL-C 51 mg/dL na leczeniu skojarzonym statyną i ezetymibem. Kolejne OZW po 7 miesiącach – co zrobiliśmy źle, czego nie zrobiliśmy. – Dr Krzysztof Dyrbus
 4. Kobieta 65 lat, LDL-C 67 mg/dl (wysoka dawka statyny), nie-HDL 144 mg/dl? Jak to możliwe, co możemy zrobić? A może nic? Dr Paweł Rajewski
 5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Sesja 1. Dieta i produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej. 

 1. Dieta i produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej? – Katarzyna Okręglicka
 2. Nutraceutyki w leczeniu zaburzeń lipidowych o największym EBM – które, kiedy, jacy pacjenci odnoszą największe korzyści? Czy możemy mówić o działaniu plejotropowym nutraceutyków? – Daniel Śliż
 3. Nutraceutyki w leczeniu zaburzeń lipidowych jako wsparcie terapii pacjentów kardiologicznych. Wytyczne postępowania 2021. – Maciej Banach
 4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sesja 2. Ryzyko rezydualne w leczeniu zaburzeń lipidowych. Czy zawsze diagnozujemy i leczymy razem?

 1. Hipertriglicerydemia, aterogenna dyslipidemia jako krytyczny element układanki w leczeniu zaburzeń lipidowych? Barbara Cybulska
 2. Nadciśnienie, cukrzyca a zaburzenia lipidowe. Jak skutecznie leczyć zaburzenia lipidowe, by nie zapomnieć o tym ryzyku rezydualnym? – Piotr Dobrowolski
 3. Zaburzenia mikrokrążenia wieńcowego (CMVD, coronary microvascular dysfunction) – przyczyny, rozpoznanie, wpływa na rokowanie, w tym u pacjentów z prawidłowym profilem lipidowym. – Dariusz Dudek
 4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sesja 3. Przypadki kliniczne: dieta, leczenie suplementujące, ryzyko rezydualne – jak to wygląda w codziennej praktyce klinicznej?

 1. Dieta i zmiana stylu życia może czynić cuda u pacjenta z ciężką hipercholesterolemią! Czy ten wysiłek zawsze się opłaca? – Aneta Gwozdowska
 2. Pacjent 41 lat z niskim ryzykiem i cholesterolem LDL-C=143 mg/dl, niestosujący się do zmian stylu życia – czy coś jeszcze możemy zrobić? – Maciej Banach
 3. Pacjent z nadwagą, nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Jak bardzo leczenie skojarzone/polypile poprawiają wyniki leczenia i rokowanie? – Piotr Jankowski
 4. Pacjentka z cukrzycą po menopauzie, objawowa pomimo skutecznego leczenia – jakie może być rozpoznanie, jak skutecznie leczyć? – Agata Bielecka
 5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
 1. Rekomendacje dotyczące badania profilu lipidowego, jego znaczenie diagnostyczne i ograniczenia. Cele leczenia zaburzeń lipidowych – docelowe wartości w zależności od ryzyka. Prof. Bogdan Solnica
 2. Niefarmakologiczne Zapobieganie i Leczenie Zaburzeń Lipidowych. Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
 3. Zasady Leczenia Farmakologicznego Zaburzeń Lipidowych z Zastosowaniem Statyn, Ezetymibu i Inhibitorów PCSK9 Prof. Piotr Dobrowolski
 4. Rekomendacje Postępowania w Hipertriglicerydemii Prof. Barbara Cybulska
 5. Innowacyjne Terapie w Leczeniu Zaburzeń Lipidowych – Kiedy, Dla Kogo, Miejsce w Leczeniu. Prof. Piotr Jankowski
 6. Wytyczne PTL/Klrwp/PTK/PTDL/PTD/PTNT Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Lipidowych w Polsce (2021): Wybrane Grupy Pacjentów W Przypadkach Klinicznych: Pacjent z Rodzinną Hipercholesterolemią.  Dr Krzysztof Chlebus
 7. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT Diagnostyki I Leczenia Zaburzeń Lipidowych w Polsce (2021): Wybrane Grupy Pacjentów w Przypadkach Klinicznych: Pacjent Z Chorobą Naczyń Obwodowych Prof. Mariusz Gąsior
 8. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT Diagnostyki I Leczenia Zaburzeń Lipidowych w Polsce (2021): Wybrane Grupy Pacjentów w Przypadkach Klinicznych: Pacjent w Podeszłym Wieku (>75 rż) Prof. Adam Windak
 9. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT Diagnostyki I Leczenia Zaburzeń Lipidowych w Polsce (2021): Wybrane Grupy Pacjentów w Przypadkach Klinicznych: Pacjent z Zaburzeniami Poznawczymi Prof. Paweł Burchardt