Dziękujemy za wsparcie X Kongresu PTL!

Wykładowcy zapraszają na X Kongres PTL!