Certyfikacja lekarzy Lipidologów przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne
Edycja 2023

Zostań Certyfikowanym Lipidologiem PTL!

Program 2 Spotkania Certyfikującego (28 Czerwca 2023; Godzina 17.00)

Sesja 1. Dieta i produkty naturalne jako uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej.

1. Zdrowa dieta jako istotne uzupełnienie leczenia zaburzeń lipidowych w prewencji pierwotnej i wtórnej?

DR. KATARZYNA OKRĘGLICKA

2. Nutraceutyki o największym EBM w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych – które, kiedy, jacy pacjenci odnoszą największe korzyści?

DR. DANIEL ŚLIŻ

3. Nutraceutyki w leczeniu zaburzeń lipidowych jako wsparcie terapii pacjentów kardiologicznych na podstawie konkretnych przypadków klinicznych. Najnowsze wytyczne postępowania 2023

PROF. MACIEJ BANACH

4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sesja 2. Ryzyko rezydualne w leczeniu zaburzeń lipidowych. Czy zawsze diagnozujemy i leczymy razem?

  1. Hipertriglicerydemia jako krytyczny element układanki w leczeniu zaburzeń lipidowych? Wytyczne 2023 – co nas czeka?

PROF. BOGDAN OKOPIEŃ

2. Jak skutecznie leczyć zaburzenia lipidowe i nie tylko, by nie zapomnieć o ryzyku rezydualnym? Wytyczne rozpoznawania i leczenia zespołu metabolicznego 2022

PROF. ARTUR MAMCARZ

3. Zaburzenia mikrokrążenia wieńcowego – przyczyny, wpływa na rokowanie, w tym u pacjentów z prawidłowym profilem lipidowym. Czy potrafimy skutecznie leczyć?

PROF. ŁUKASZ KOŁTOWSKI

4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Sesja 3. Przypadki kliniczne: dieta, leczenie suplementujące, ryzyko rezydualne – jak to wygląda w codziennej praktyce klinicznej?

  1. Dieta i zmiana stylu życia może czynić cuda nawet u pacjenta z ciężką hipercholesterolemią – ten wysiłek naprawdę się opłaca!

MGR. ANETA GWOZDOWSKA

2. Pacjent 37 lat z niskim ryzykiem i cholesterolem LDL-C=143 mg/dl, niestosujący się do zmian stylu życia – czy coś jeszcze możemy zrobić? 

PROF. MACIEJ BANACH

3. Pacjent z nadwagą, nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Jak bardzo leczenie skojarzone/polypile poprawiają wyniki leczenia i rokowanie?

PROF. PIOTR JANKOWSKI

5. Pacjentka z cukrzycą po menopauzie, objawowa pomimo skutecznego leczenia – jakie może być rozpoznanie, jak skutecznie leczyć??

PROF. AGATA BIELECKA

4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Program 1 Spotkania Certyfikującego (27 Kwietnia 2023; Godzina 17.00)

Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce na tle Europy i świata? Czyli dlaczego pilnie potrzebujemy lekarzy lipidologów i certyfikowanych centrów lipidologicznych?

1. Częstość występowania zaburzeń lipidowych w gabinecie lekarza rodzinnego. Jak skutecznie diagnozować i leczyć? Rola lekarzy rodzinnych w leczeniu z zastosowaniem nowoczesnych terapii.

Prof. Tomasz Tomasik (Kraków)

2. Zaburzenia lipidowe u pacjentów bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Częstość występowania na podstawie wyników PL-ACS, KOS-Zawał, Rejestru Tercet oraz danych SCCS. Kiedy powinniśmy podejrzewać FH.

 Prof. Mariusz Gąsior (Zabrze)

3. A jak to wygląda z perspektywy Europy i danych światowych (najnowsze wyniki badania Odyssey APPRISE, SafeHeart, REALITY oraz SANTORINI). Jaką rolę będzie miała polska (PTL) i europejska (EAS) sieć centrów lipidowych i dlaczego warto się w niej znaleźć.

Prof. Maciej Banach (Łódź)

4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć o biomarkerach w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń lipidowych?

1. Profil lipidowy – jakie parametry lipidowe oceniamy a jakie powinniśmy oceniać w roku 2022 i dla jakie dla wybranych pacjentów z grup ryzyka będą miały największe znaczenie. Czy, dlaczego i kiedy będziemy oceniali ApoB?

Prof. Bogdan Solnica (Kraków)

2. Ryzyko rezydualne związane z wysokim TG. Dlaczego jest to ważne, jak skutecznie diagnozować i postępować z zastosowaniem innowacyjnego leczenia.

Prof. Bogdan Okopień (Warszawa)
3. Wytyczne PTL 2022 i znaczenie cholesterolu nie-HDL oraz lipoproteiny(a). Dlaczego powinniśmy oznaczać ZAWSZE łącznie z cholesterolem LDL? Jakie ma to znaczenie predykcyjne.
Prof. Piotr Jankowski (Warszawa)

4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Wiedza, wiedzą, zobaczmy to na konkretnych przykładach

1. Pacjent z ekstremalnie niskim LDL-C 16 mg/dl z i bez leczenia – jak i czy diagnozować i jak i czy dalej leczyć?
Prof. Maciej Banach (Łódź)
2. Pacjent z chorobą sercowo-naczyniową i FH, wyjściowe LDL-C 317 mg/dl – czy i jak możemy być skuteczni? Czy i jak zastosować natychmiastowe leczenie skojarzone w roku 2023?

Dr Joanna Lewek (Łódź)

3. Pacjent po OZW z LDL-C 51 mg/dL na leczeniu skojarzonym statyną i ezetymibem. Kolejne OZW po 7 miesiącach – czy o czymś zapomnieliśmy?
Dr Krzysztof Dyrbus (Zabrze)
4. Kobieta 65 lat, z rozpoznawaniem NAFLD, z zespołem metabolicznym i LDL-C 167 mg/dl. Jak skutecznie leczyć?

Dr Paweł Rajewski

5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.