Program Kongresu

Piątek
3 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 10.10

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XI KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO

10.10 - 11.10

Sesja Najwybitniejszych Młodych Lipidologów PTL 2020: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

11.15 - 12.15

Sesja Twórców Polskiej Lipidologii

12.20 - 13.20

Sesja Sponsorowana firmy KRKA

13.30 - 14.30

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

14.35 - 15.35

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” - zdrowy styl życia

15.40 - 16.40

"Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i się leczyć?"

16.50 - 17.50

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” zasady leczenia farmakologicznego

17.55 - 18.25

"Co nas czeka w przyszłości? - zamiast wróżyć z kart, skoncentrujmy się na głównych czynnikach ryzyka"

18.30 - 20.00

Dlaczego leczenie pacjentów z hipercholesterolemią nadal stanowi niezaspokojoną potrzebą medyczną?

20.00 -

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Sobota
4 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 12.00

DEBATA EKSPERCKA: Jak należy rozszerzyć istniejący program lekowy by pacjenci mogliby być powszechnie leczeni innowacyjną terapią z zastosowaniem inhibitorów PCSK9? Dostępne dane vs oczekiwania kliniczne vs możliwości płatnika.

12.05 - 13.05

Jak skutecznie szukać i włączać pacjentów do programu lekowego „leczenie inhibitorami PCSK-9 zaburzeń lipidowych” - sesja przypadków pacjentów

13.10 - 14.10

Wyzwania w leczeniu hipercholesterolemii – praktyka kliniczna wobec wytycznych ESC/EAS

14.20 - 15.35

Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko rezydualne a skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych. Nigdy nie patrzymy na jeden element układanki!

15.40 - 16.40

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Diagnostyka"

16.50 - 17.50

"Uczymy Się Rozpoznawać I Leczyć Choroby Rzadkie. Wytyczne I Praktyka Kliniczna."

17.55 - 18.55

Powstrzymać starzenie się - czy i jak jesteśmy w stanie to zrobić?

19.00 - 20.00

"DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt., dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, z tym pacjentów z FH.

20.00 -

Zakończenie drugiego dnia Kongresu

Niedziela
5 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 11.00

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” innowacyjne leki, co mamy, co nas czeka?

11.05 - 12.05

Sesja Sponsorowana firmy Abbott

12.10 - 13.10

Sesja Sponsorowana Firmy Teva

13.20 - 14.20

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW PTL 2021

14.25 - 15.25

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 5 – wybrane grupy pacjentów

15.30 - 16.30

„LDL pod kontrolą czy to koniec terapii…co z nie-HDL? - ryzyko o którym nigdy nie powinniśmy zapominać”

16.40 - 17.40

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 6 – pacjent z nietolerancją statyn "

17.45 - 18.45

O zaburzeniach lipidowych i nie tylko. Wyzwania codziennej praktyki klinicznej.

18.45 - 19.00

Zakończenie Kongresu

Platynowy Partner
Partnerzy Kongresu
Partner technologiczny
Partner techniczny

Sesja Najwybitniejszych Młodych Lipidologów PTL 2020: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska
prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

10.10 - 10.25

Polygenic risk score u pacjentów z hypercholesterolemią – najwyższy czas na wdrożenie do praktyki klinicznej! 

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik

10.25 - 10.40

16 letni pacjent z cukrzycą typu 1, nadwagą i stężeniem LDL-C 139 mg/dl

Dr n. med. Matylda Hennig

10.40 - 10.55

52 letni pacjent z zespołem metabolicznym oraz rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.

Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

10.55 - 11.10

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Sesja Twórców Polskiej Lipidologii

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Barbara Cybulska

11.15 - 11.45

Homocysteina wciąż niedoceniany partner lipidów w aterotrombozie

Prof. Marek Naruszewicz

11.45 - 12.15

Sfingolipidozy – Objawy, Diagnostyka, Możliwości Leczenia

Prof. Anna Tylki–Szymańska

Sesja Sponsorowana firmy KRKA

12.20 - 12.50

Jak wiele możemy osiągnąć w leczeniu dyslipidemii terapią doustną?

Prof. Maciej Banach

12.50 - 13.20

Skuteczna terapia nadciśnienia tętniczego zawsze ze statyną – jak łączyć leki hybrydowe z innymi lekami hipotensyjnymi?

prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
Prof. Barbara Cybulska

13.30 - 13.45

Ciężka hipercholesterolemia u pacjenta w wieku 54 lat z nadciśnienie tętniczym. Jakie ryzyko, jak poprawnie leczyć. Jakie znaczenie może mieć leczenie skojarzone?

dr Leszek Kamiński

13.45 - 14.00

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby u pacjenta z dyslipidemią. Czy mamy szanse na skuteczne leczenie?

Dr. Paweł Rajewski

14.00 - 14.15

Pacjent w wieku 51 lat, z prawidłowym cholesterolem i zawałem mięśnia sercowego wymagającym 3-etapowej angioplastyki. Jakie możliwe rozpoznanie i jakie leczenie?

Dr. Krzysztof Dyrbus

14.15 - 14.30

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” - zdrowy styl życia

Moderatorzy:

Prof. Artur Mamcarz
Dr. Krzysztof Dyrbus

14.35 - 14.50

Co należy koniecznie pamiętać odnośnie zaleceń dietetycznych dla pacjenta z zaburzeniami lipidowymi i ryzykiem sercowo-naczyniowym?

Dr Marcin Gierach

14.50 - 15.05

Alkohol a zaburzenia lipidowe i ryzyko sercowo-naczyniowe. Całkowita abstynencja jako metoda prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

Dr Katarzyna Okreglicka

15.05 - 15.20

Wysiłek fizyczny – co powinniśmy wiedzieć, czy każdy wysiłek fizyczny dla każdego pacjenta?

Prof. Artur Mamcarz

15.20 - 15.35

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i się leczyć? "

Moderatorzy:

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik
Prof. Artur Mamcarz

15.40 - 15.55

Które nutraceutyki i suplementy diety mają dane na bezpieczeństwo i skuteczność terapii w zaburzeniach lipidowych/metabolicznych? I dlaczego reklamowane są te, które nie mają…?

Dr. Daniel Śliż.png

15.55 - 16.10

Dlaczego nie do końca wykorzystywane są właściwości nutraceutyków? Od resweratrolu do kurkuminy i Coq10. Jaka powinna być optymalna formulacja.

Dr Jakub Urbański

16.10 - 16.25

Rekomendacja leczenia czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej z zastosowaniem nutraceutyków. Które grupy pacjentów mają największą szansę by odnieść korzyści.

Prof. Maciej Banach

16.25 - 16.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” zasady leczenia farmakologicznego

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
dr Leszek Kamiński

16.50 - 17.05

Jak bardzo jesteśmy nieskuteczni w leczeniu zaburzeń lipidowych w wybranych grupach ryzyka w Polsce? Od Lipidogramu 2015i badania Da Vinci do PL-ACS i badania TERCET.

Prof. Mariusz Gąsior

17.05 - 17.20

Statyny jako podstawa leczenia zaburzeń lipidowych. Czy istnieje efekt klasy, kiedy i dla kogo monoterapia?

Prof. Paweł Burchardt

17.20 - 17.35

Wytyczne dotyczące leczenia skojarzonego zaburzeń lipidowych w Polsce. Nareszcie uczymy się od hipertensjologów…

Prof. Maciej Banach

17.35 - 17.50

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Co nas czeka w przyszłości? - zamiast wróżyć z kart, skoncentrujmy się na głównych czynnikach ryzyka

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Prof. Piotr Dobrowolski

Dlaczego leczenie pacjentów z hipercholesterolemią nadal stanowi niezaspokojoną potrzebą medyczną?

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
prof. Przemysław Mitkowski

18.30 - 18.45

Cele terapeutyczne dla pacjentów z hipercholesterolemią – wytyczne vs. praktyka kliniczna

Prof. Piotr Jankowski

18.45 - 19.00

LDL-C  i Lp(a) jako czynniki ryzyka ASCVD

Prof. Maciej Banach

19.00 - 19.15

Inklisiran- czy pomoże zmniejszyć lukę między wytycznymi a praktyką kliniczną?

Prof. Piotr Dobrowolski

19.15 - 19.45

Przypadek pacjenta z hipercholesterolemią- sesja interaktywna

Prof. Maciej Banach
prof. Przemysław Mitkowski

19.45 - 20.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Jak należy rozszerzyć istniejący program lekowy by pacjenci mogliby być powszechnie leczeni innowacyjną terapią z zastosowaniem inhibitorów PCSK9? Dostępne dane vs oczekiwania kliniczne vs możliwości płatnika.

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
prof. Maciej Niewada

Uczestnicy:

prof. Przemysław Mitkowski
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Krystian Wita

10.00 - 10.20

Wykład wprowadzający: Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce – czy ma znaczenie w kontekście skuteczności leczenia i dostępności do innowacyjnych terapii?

Prof. Adam Witkowski

Tematy poruszane podczas debaty:

  • Niezaspokojone potrzeby w kontekście diagnostyki, leczenia i prewencji głównych czynników ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w Polsce. Czy naprawdę jest tak źle?
  • Leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego – osiągane cele terapeutyczne, leczenie skojarzone, co się zmieniło w ostatnich 12 miesiącach?
  • Dostęp do innowacyjnych terapii hipolipemizujących w Polsce w 2021 – jakie mamy możliwości, co nas czeka, co należy poprawić? Dlaczego epidemiologia ma się nijak do wskazań refundacyjnych?

Jak skutecznie szukać i włączać pacjentów do programu lekowego „leczenie inhibitorami PCSK-9 zaburzeń lipidowych” -
sesja przypadków pacjentów

Moderator:

Prof. Maciej Banach

Uczestnicy:

Prof. Mariusz Gąsior
Prof. Piotr Dobrowolski
Prof. Maciej Haberka
Prof. Jacek Jóźwiak

Wyzwania w leczeniu hipercholesterolemii – praktyka kliniczna wobec wytycznych ESC/EAS

13.10 - 13.25

Czy osiągamy cele LDL-C dla poszczególnych grup ryzyka sercowo-naczyniowego?
Porównanie danych z Europy na podstawie badania obserwacyjnego DA VINCI

Prof. Maciej Banach

13.25 - 13.40

Realia polskie leczenia hipercholesterolemii

Prof. Mariusz Gąsior

13.40 - 13.55

Czego nauczyliśmy się po 6 latach obecności  PCSK9i

Prof. Marlena Broncel

13.55 - 14.10

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko rezydualne a skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych. Nigdy nie patrzymy na jeden element układanki!

Moderatorzy:

Dr n. med. Krzysztof Chlebus
Prof. Piotr Jankowski

14.20 - 14.35

Stan przedcukrzycowy, cukrzyca a zaburzenia lipidowe. Znaczenie innowacyjnych leków przeciwcukrzycowych (flozyny, inkretyny) w terapii wielu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Prof. Konrad Szosland

14.35 - 14.50

Dyslipidemia w przebiegu cukrzycy typu 2 i nowoczesne terapie

Prof. Artur Mamcarz

14.50 - 15.05

Leczenie skojarzone (polypile) w skutecznej walce z rezydualnym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Czy poprawa adherencji ma znaczenie?

Prof. Marlena Broncel

15.05 - 15.20

Jak skutecznie leczyć pacjenta z wysokim stężeniem LDL-C i lipoproteiny(a)?

Dr n. med. Joanna Lewek

15.20 - 15.35

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Diagnostyka"

Moderatorzy:

Prof. Bogdan Solnica
Prof. Jacek Jóźwiak

15.40 - 15.55

Jak skutecznie oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta by wdrożyć prawidłowe leczenie. Czy istnieją różnice między PolScore and SCORE-2? Co to jest ryzyko ekstremalne?

Prof. Piotr Jankowski

15.55 - 16.10

Dlaczego non-HDL jest równoważnym głównym czynnikiem ryzyka sercowo naczyniowego?

Prof. Bogdan Solnica

16.10 - 16.25

Lipoproteina(a) – rekomendacje oznaczenia. Jak to zrobić, ile kosztuje, czy to oznaczenie ma sens i jest kosztowo-efektywne?

Prof. Longina Klosiewicz-Latoszek

16.25 - 16.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Uczymy Się Rozpoznawać I Leczyć Choroby Rzadkie. Wytyczne I Praktyka Kliniczna.

Moderatorzy:

Dr n. med. Joanna Lewek
Dr n. med. Krzysztof Chlebus

16.50 - 17.05

Pacjent z rodzinną hipercholesterolemią (homo- i heterozygotyczną) – rozpoznanie, objawy alertowe, leczenie, kiedy kierujemy do ośrodka Lipidologicznego.

Dr n. med. Krzysztof Chlebus

17.05 - 17.20

Pacjent z rodzinną chylomikronemią – rozpoznanie, objawy alertowe, rekomendacje postępowania.

Dr Ewa Starostecka

17.20 - 17.35

Pacjent z sitosterolemia – rozpoznanie, objawy alertowe, rekomendacje postępowania.

Dr n. med.Paulina Gorzelak-Pabić.jpg

17.35 - 17.50

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Powstrzymać starzenie się - czy i jak jesteśmy w stanie to zrobić?

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Prof. Piotr Dobrowolski

DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt., dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, z tym pacjentów z FH.

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Marek Kustosz

19.00 - 19.15

Wykład wprowadzający: Przestańmy ignorować zaburzenia lipidowe jako nieistotny czynnik ryzyka. Edukacja i Współpraca, profilaktyczne rozwiązania systemowe… tylko tyle i aż tyle by odnieść sukces.

Prof. Marcin Gruchała

19.15 - 20.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” innowacyjne leki, co mamy, co nas czeka?

Moderatorzy:

Prof. Marlena Broncel
Prof. Piotr Jankowski

10.00 - 10.15

Miejsce inklisiranu w terapii zaburzeń lipidowych. Kiedy, dla kogo? Jakie grupy pacjentów odnoszą największe korzyści.

prof. Przemysław Mitkowski

10.15 - 10.30

Kwas bempediowy – czy na pewno tylko dla pacjentów z nietolerancją statyn?

Prof. Maciej Banach

10.30 - 10.45

Kwasy omega-3 (ikozapent etylowy) a fenofibrat, czyli jak skutecznie leczyć hipertriglicerydemię.

Prof. Barbara Cybulska

10.45 - 11.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Sesja Sponsorowana firmy Abbott

Moderator:

Prof. Maciej Banach

11.05 - 11.20

Coronary Microvascular Disease – wczesna diagnostyka i jej znaczenie

Prof. Stanisław Bartuś

11.20 - 11.35

Omówienie przypadku klinicznego

Dr. Łukasz Kołtowski

11.35 - 11.50

Omówienie przypadku klinicznego

Dr. Michał Hawranek

11.50 - 12.05

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Nowa statyna dostępna już w Polsce.

Moderator:

Prof. Maciej Banach

12.10 - 12.35

Miejsce pitawastatyny w leczeniu zaburzeń lipidowych w roku 2021. Cenne uzupełnienie naszej codziennej trudnej praktyki

Prof. Maciej Banach

12.35 - 13.00

Wyzwania w leczeniu zaburzeń lipidowych u pacjentów z chorobami metabolicznymi. Pitawastatyna jako nowa możliwość terapeutyczna.

Prof. Konrad Szosland

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW PTL 2021

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
Prof. Maciej Banach

Nagroda Specjalna dla Najwybitniejszych Młodych Lipidologów!

Dr n. med. Aleksandra Gąsecka van der Pol
Dr n. med. Karolina Obońska
Dr n. med. Joanna Lewek

Wyróżnienia

Dr n. med. Jan Budzianowski
Mgr Natalia Szupryczyńska
Lek. med. Aleksandra Cieluch

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 5 – wybrane grupy pacjentów "

Moderatorzy:

prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Dr Michał Chudzik

14.25 - 14.40

Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjenta w podeszłym wieku w prewencji pierwotnej. Aktualny stan wiedzy, rekomendacje leczenia.

Prof. Adam Windak

14.40 - 14.55

Pacjent z niewydolnością serca i zaburzeniami lipidowymi. Najczęściej popełniane błędy.

prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

14.55 - 15.10

Leczenie dziecka z ciężkimi zaburzeniami lipidowymi. Dieta – kiedy i jaka? Kiedy leczenie?

Prof. Małgorzata Myśliwiec

15.10 - 15.25

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 6 – pacjent z nietolerancją statyn"

Moderatorzy:

Dr hab. Agnieszka Mickiewicz
Prof. Marlena Broncel

16.40 - 16.55

Jak skutecznie diagnozować nietolerancję statyn? Czym jest efekt nocebo/drucebo i jak go skutecznie różnicować z nietolerancją?

Prof. Maciej Banach

16.55 - 17.10

Pacjent z OZW z częściową lub całkowitą nietolerancją statyn. Jak powinniśmy postępować?

Prof. Maciej Haberka

17.10 - 17.25

Wytyczne postępowania u pacjenta z nietolerancją statyn. Znaczenie nutraceutyków, pitawastatyny, kwasu bempediowego, terapii hamujących białko PCSK9.

Prof. Piotr Jankowski

17.25 - 17.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)