3 szkolenie certyfikujące Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL) – Edycja 2022

Sesja 1. Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych w świetle najnowszych wytycznych.

17.00-17.20: “Niefarmakologiczne Zapobieganie i Leczenie Zaburzeń Lipidowych” (Dr Daniel Śliż)
17.20-17.40: „Rekomendacje dotyczące badania profilu lipidowego, jego znaczenie diagnostyczne i ograniczenia. Cele leczenia zaburzeń lipidowych – docelowe wartości w zależności od ryzyka” (Prof. Bogdan Solnica)
17.40-18.00: „Zasady Leczenia Farmakologicznego Zaburzeń Lipidowych w roku 2022” (Prof. Maciej Banach)
18.00-18.20: “Rekomendacje Postępowania w Hipertriglicerydemii” (Prof. Marlena Broncel)
18.20-18.40: “Innowacyjne Terapie w Leczeniu Zaburzeń Lipidowych 2022 – Kiedy, Dla Kogo, Miejsce w Leczeniu.” (Prof. Piotr Jankowski)
18.40-19.00: Dyskusja

19.00-19.10: Przerwa

Sesja 2. Wytyczne PTL 2021: Wybrane Grupy Pacjentów w Przypadkach Klinicznych. 

19.10-19.20: Pacjent z Rodzinną Hipercholesterolemią diagnostyka i postępowanie. Dlaczego wciąż nie jesteśmy skuteczni” (Dr Joanna Lewek)
19.20-19.25: Komentarz ekspertów
19.25-19.35: „Pacjent Z Chorobą Naczyń Obwodowych. Dlaczego nie diagnozujemy skutecznie tych pacjentów?” (Dr hab. Krzysztof Dyrbuś)  
19.35-19.40: Komentarz ekspertów
19.40-19.50: „Pacjent z Long-Covid. Czy optymalne leczenie hipolipemizujące w czasie ostrej fazy może zmniejszyć ryzyko Long-Covid i powikłań sercowo-naczyniowych?” (Dr Michał Chudzik)
19.50-19.55: Komentarz ekspertów
19.55-20.15: Pytania i odpowiedzi
20.15-20.25: „Pacjent z Niewydolnością serca i ciężką dyslipidemią. Dlaczego wciąż nie potrafimy leczyć tej grupy pacjentów?” (Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa) 
20.25-20.40: Komentarz, pytania i odpowiedzi i zakończenie spotkania.

Złoty Partner
Brązowy Partner
Partner