Ośrodki w Polsce, w których jest realizowany program lekowy „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” (ICD-10 E78.01)*