Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce (2021)

Szanowni Państwo, 

po ponad 1,5 roku ciężkiej pracy jest nam szalenie miło przekazać Państwu najnowsze wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce. 
To ostateczna i zaakceptowana wersja pre-print, która zostanie dla Państwa udostępniona na stronach wszystkich sześciu Towarzystw, które brały udział w powstaniu wytycznych, a za chwile ukaże się aż w 7 czasopismach równolegle, tak by mogła trafić do jak najszerszej rzeszy diagnostów, dietetyków i lekarzy zajmujących się pacjentami z zaburzeniami lipidowymi w Polsce. Jesteśmy pewni, że przyczyni się do poprawy diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce, występującego u prawie 20 mln osób, z których tylko 1/4 jest prawidłowo leczona, w tym tylko 17% pacjentów bardzo wysokiego ryzyka!
 
Oddajemy w Państwa ręce wytyczne, których jeszcze w Polsce nie było. Znajdziecie Państwo w nich odpowiedzi na wszystkie pytania oraz praktyczne rozwiązania, tak by nie mieć wątpliwości jak należy postępować z danym pacjentem o konkretnym ryzyku sercowo-naczyniowym czy też z daną chorobą współistniejącą. 
 
Pod wieloma względami to wytyczne rewolucyjne, które zdecydowanie wychodzą na przeciw oczekiwaniom lekarzy i konsumują wszystkie najnowsze wyniki badań, nowości diagnostyczne i lekowe. To tutaj Państwo znajdziecie nowe rekomendacje co do oznaczania cholesterolu nie-HDL czy Lp(a), rekomendacje dotyczące postępowania niefarmakologicznego, w tym z zastosowaniem produktów pochodzenia naturalnego o potwierdzonych w badaniach skuteczności i bezpieczeństwie; proponujemy także Państwu nową, uproszczoną stratyfikację ryzyka, a także oparte na badaniach uzupełnienie definicji ryzyka ekstremalnego. Po wytycznych ESC/EAS 2019, dajemy Państwu bardzo konkretne rozwiązania jak być w celu terapeutycznym cholesterolu LDL z pacjentami najwyższego ryzyka sercowo-naczyniowego, wskazując m.in. na grupy pacjentów, które mogą odnieść największe korzyści z natychmiastowego leczenia skojarzonego (zwracając szczególną rolę na leki złożone), prezentujemy także pierwsze na świecie rekomendacje dla inklisiranu czy kasy bempediowego, które są już dostępne na rynku polskim, a także informacje o lekach, które są wciąż w fazie badań a pojawią się na rynku w najbliższych kilku latach. Pokazujemy także jak krok po kroku postępować z pacjentem niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego, jak z pacjentem z hipertriglicerydemią, uwzględniając najnowsze doniesienia na temat kwasów omega-3, wreszcie jako pierwsi proponujemy rekomendacje na temat zasad leczenia hipolipemizującego u chorych z Covid-19. 
 
To wszystko na 197 stronach, 42 (+1 dodatkowej) tabelach, 12 rycinach, z 436 pozycji piśmiennictwa. 
 
Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim 23 Ekspertom i 6 Towarzystwom zaangażowanych w powstanie Wytycznych. Bez nich nie byłoby to możliwe! 
 
Serdecznie zapraszamy do lektury! 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Copyright© PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT 2021 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz również:

Nowy program lekowy B101

Szanowni Państwo,Miło nam poinformować, że dzięki wspólnej pracy Towarzystw Naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego udało się wprowadzić kolejne zmiany do programu lekowego

Czytaj więcej »

Kwestionariusz o wiedzy na temat zapalenia jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, elementów diagnostyki i postępowania w kontekście rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Szanowni Państwo,  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza na temat wiedzy na temat zapalenia jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, elementów diagnostyki i postępowania w kontekście rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego.  https://ptlipid.pl/ankiety/how-important-is-inflammation-as-a-residual-cardiovascular-risk-factor-the-knowledge-perception-and-management/  Wyniki

Czytaj więcej »