prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi z wyróżnieniem. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Doświadczenie kliniczne uzyskała w Klinice Kardiologii Szpitala im. dr. Seweryna Sterlinga w Łodzi oraz w Klinice Kardiologii i Angiologii Ruhr-Uniwersytetu w Bochum (stypendium naukowe w 1993 i 1997 roku). Posiada stopień doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Łodzi oraz Ruhr-Uniwersytetu w Bochum. W 2009 roku Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł naukowy profesora medycyny otrzymała w 2014 roku. Obecnie kieruje Zakładem Kardiologii Nieinwazyjnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2011 roku otrzymała prestiżowy tytułu Fellow of the European Society of Cardiology (FESC), a w 2019 roku Fellow of the Heart Failure Association (FHFA). Jest wszechstronnie wykształconym kardiologiem nieinwazyjnym i cenionym klinicystą. Od wielu lat jest zaangażowana w działania ukierunkowane na niewydolność serca zarówno w ośrodku, w którym pracuje, jak również na poziomie krajowym i europejskim. Jest Przewodniczącą-Elekt Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021 oraz członkiem Komitetu Naukowego Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zainteresowania kliniczne Prof. Małgorzaty Lelonek od wielu lat skupiają się również na zagadnieniach zaburzeń lipidowych. W 2014 roku uzyskała Certyfikat Lipidologa Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Opublikowała ponad 150 artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych, jest autorką i współautorką oraz redaktorem podręczników, rozdziałów monografii i stanowisk eksperckich oraz wytycznych. Uzyskała wiele nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykształciła wielu doktorantów, rezydentów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, edukacyjnych, badaniach klinicznych oraz działaniach na rzecz pacjentów. Jest Redaktorem Działu “Niewydolność Serca” w czasopismie Folia Cardiologica. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.