mgr Szymon Warzecha

Oddział Kardiologii Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale Serca (KOS) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu al. W. Witosa 26 45-401 Opole tel: 77 45 20 660 szymon.warzecha@usk.opole.pl