lek. Justyna Moos

SP ZOZ MSWiA Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii ul. Krakowska 44 45-075 Opole