lek. Kamil Janikowski

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych ICZMP w Łodzi tel. 42-271-15-98 kkjanikowski@gmail.com