lek. Agnieszka Dronka-Mazur

Oddział Kardiologii z Pracownia Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie tel.26 118 32 05