lek. Adam Gąsior

Klinika Kardiologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie