dr n. med. Janusz Dola
Specjalista kardiolog

Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach Oddział Kardiologii w Cieszynie ul. Bielska 4 43-400 Cieszyn tel. (33) 854 92 00 w. 339 jdola@gcm.pl janusz.dola@gmail.com Centrum Kardiologii Scanmed w Kluczborku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 46-200, Kluczbork tel. (77) 410 82 18 w. 102 janusz.dola@gmail.com Samodzielny Diagnosta i Operator Kardiologii Interwencyjnej certyfikowany przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Certyfikowany Lekarz Lipidolog Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Członek Zespołu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem Po Zawale Mięśnia Sercowego (KOS-zawał).