lek. Magdalena Żalińska

Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdański Uniwersytet Medyczny Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Żalińska magda.zalinska@gmail.com