lek. Agnieszka Ciastkowska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów Podstawowa Opieka Zdrowotna ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź