lek. Agnieszka Juszczyk
Specjalista chorób wewnętrznych Specjalista diabetologii

Medyczne Centrum Diabetologiczno-Endokrynologiczno-Metaboliczne DIAB-ENDO-MET Ul.Rusznikarska 17 31-261 Kraków tel. 12 623 71 22