lek. Katarzyna Bogucka

Oddział Kliniczny Angiologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2 30-688 Kraków kbogucka@su.krakow.pl