lek. Anna Płotek

Oddział Kliniczny Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie aplotek@su.krakow.pl