dr n. med. Joanna Popiołek-Kalisz

Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie oraz Poradnia Kardiologiczna – NZOZ “”Magnoliowa”” w Lublinie tel: 81-537-47-40 lubkard@szpital.lublin.pl