lek. Anita Bonikowska

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Szpital Miejski im.Franciszka Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań