lek. Jerzy Domysławski
Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Poradnia Diabetologiczna Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ul. dr Józefa Strusia 4/8 04-564 Warszawa tel. 22 590 09 99