lek. Alexander Suchodolski

Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze tel. 32 37 33 600 kancelaria@sccs.pl