dr n. med. Marta Walczak

Poradnia Zaburzeń Metabolicznych Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań tel. 618 549 377 Zajezdnia Medyczna gabinety lekarskie ul. Zwierzyniecka 28/U3 60-814 Poznań tel. 605 831 830 recepcja@zajezdniamedyczna.pl kardiolog@zajezdniamedyczna.pl