lek. Michał Miszczak

Oddział Kardiologii z Pracownia Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie Poradnia Kardiologiczna / Poradnia Lipidologiczna 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Tel. +48261183230