dr hab. n. med. Małgorzata Trocha

W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną we Wrocławiu. Po odbyciu stażu podyplomowego w 1998 roku rozpoczęła pracę na etacie naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. „Wpływ leków blokujących kanały wapniowe na wątrobę szczurzą przechowywaną do przeszczepienia”. Pracując jednocześnie w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego uzyskała w 2006 roku tytuł specjalisty w z chorób wewnętrznych, a w 2011 roku – tytuł specjalisty z hipertensjologii. W 2014 roku otrzymała stopnień doktora habilitowanego za cykl prac poświęconych badaniom stresu oksydacyjnego i przemiany tlenku azotu w modelach doświadczalnych niedokrwienia i/lub reperfuzji wątroby. Również w 2014 roku odbyła dwa szkolenia Europejskiej Szkoły Snu z przeprowadzenia i oceny badań polisomnograficznych, w 2015 roku została ekspertem z lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Ukończyła także kurs leczenia nadwagi i otyłości prowadzony przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. W 2018 roku uczestniczyła w szkoleniu IHC GCP dla Badaczy i Zespołów badawczych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych w Polsce i za granicą, a także kilku podręczników medycznych. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez wiele lat zarówno w lecznictwie otwartym, jak i na oddziale szpitalnym. W swojej działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, w tym nadciśnienia opornego, profilaktyką chorób serca, zaburzeniami oddychania podczas snu, zaburzeniami lipidowymi i otyłością.