Dr n. med. Leszek Kamiński
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista Kardiolog

Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Rejonowego w Przeworsku

Pracownik dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Inżynierii Medycznej

Specjalista chorób wew.  specjalista Kardiolog. 

Członek zarządu Podkarpackiego PTK. Były Przewodniczący Podkarpackiego  PTK.

Od  2014  Certyfikowany Lipidolog  .  Praca w Oddziale Kariologii , Poradni Kardiologicznej,  

Zainteresowania naukowe /liczne  wykłady  udział w badaniach klinicznych/  to  Statyny,  Ezetymib, Inhibitory PCSK9,

Leki p/krzepliwe, Flozyny,  Sacubitryl/Valsartan, 

Od początku istnienia programu leczenia rodzinnej hypercholesterolemii koordynuje pracą jedynego aktywnego zespołu na Podkarpaciu

Członek PTK  I  ESC.