Korzyści płynące z przyjmowania kwasów omega-3

Źródło: pulsmedycyny.pl Przyjmowanie kwasów omega-3 niesie ze sobą istotne korzyści dla obniżania stężenia trójglicerydów, a także redukcji biomarkerów stanu zapalnego – między innymi CRP, interleukiny 6 oraz interleukiny-1-beta. W wytycznych …

Webinar: Inhibitory PCSK9. Program KOS-Zawał #1

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich lekarzy, a w szczególności kardiologów, na webinar poświęcony inhibitorom PCSK9. Nasi eksperci szczegółowo omówią dla Państwa program lekowy, jego cele i wytyczne a także poruszą temat programu …