Nagroda Specjalna Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego dla Najwybitniejszych Młodych Lipidologów

Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii

Dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś

Klinika Chorób Wewnętrznych
i Farmakologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Piotr Desperak

Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

Dr hab. n. med.
Piotr Dobrowolski

Samodzielna Poradnia Lipidowa
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Narodowy Instytut Kardiologii

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik

Katedra i Zakład Farmakologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Wyróżnienia

Dr Daniel Śliż

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Stylu Życia III Klinika Chorób Wewnętrznych
i Kardiologii WUM Szkoła Zdrowia Publicznego
CMKP

Dr n. med. Matylda Hennig

Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Łukasz Sternel

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum
w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu