Profesor Maciej Banach kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego European Atherosclerosis Society!

Europejskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (European Atherosclerosis Society – EAS) od ponad 50 lat zajmuje się nauczaniem klinicystów jak radzić sobie z zaburzeniami lipidowymi i jak zapobiegać miażdżycy. Działalność naukowa Towarzystwa, obok działalności dydaktycznej, tworzy ramy do dyskusji na temat nowych osiągnięć w dziedzinie lipidologii, prowadząc do powstawania aktualnych wytycznych postępowania w jednostkach chorobowych takich jak np. miażdżyca.

Profesor Maciej Banach na podstawie 19 indywidualnych nominacji został wybrany do ubiegania się o stanowisko Sekretarza EAS. Założyciel PTL jest jedynym kandydatem z Europy Środkowo-Wschodniej w tegorocznych wyborach EAS. W swoim programie wyraża on chęć walki o znacznie bardziej otwarte społeczeństwo EAS – przy pełnym zaangażowaniu wszystkich krajów europejskich, także tych dotychczas niedostatecznie reprezentowanych, wraz z ekspertami i czołowymi stowarzyszeniami z Azji, Australii i obu Ameryk profesor Banach chciałby stworzyć forum do dyskusji nad nowymi osiągnięciami w dziedzinie lipidologii i nauk pokrewnych. Chęci zmian przyświeca walka o równość i swobodę merytorycznej dyskusji, bez względu na istniejące podziały.

W wyborach głosować mogą wszyscy członkowie EAS (także Ci, którzy dopiero co utworzyli konto!) na oficjalnej stronie wyborów Wybory EAS 2020 do dnia 30 września 2020 roku włącznie.

Zachęcamy do czynnego udziału w tegorocznych wyborach EAS!